Barkada 4 lyf

Tuesday, April 18, 2006

1st challenge - TAKOT KA BA SA AHAS @ Manila ZooTONI, EDSEL, GUIA, MELLOD, KAHLIL
our first challenge is TAKOT KA BA SA AHAS? madali lamang ang challenge na ito dahil wala kayong gagawin kundi hahawakan lamang ang ahas at ipapatong sa inyong mga balikat, o diba napakadali.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home