Barkada 4 lyf

Sunday, July 09, 2006

Starbucks series - pangmayaman

starbucks, hong kong
starbucks L.A..
starbucks singapore

1 Comments:

Anonymous mikko said...

akoi nalang ata walang starbucks na photo...huhuhuhu...gagawan ko na paraan yan....

3:30 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home