Barkada 4 lyf

Tuesday, August 25, 2009

ENZO's carrier bag, collar & leash


enzo desrve this....

1 Comments:

Anonymous Kahlil said...

Grabe, ASO pa lang yan ah!Gucci at LV ang mga kagamitan.... What more kung tao! Isa lang ang masasabi ko, ang swerte ng taong mamahalin at magmamahal sayo (syempre dapat mutual)....At pagka@#$^&*(%@&(*&( ng taong manloloko sayo kuya!!!! Kaya be patient, darating din si blessed (mas appropriate kaysa sa "lucky") girlaloo.

6:53 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home