Barkada 4 lyf

Wednesday, February 22, 2006

launching SOLO ALBUM - EDSEL NIDUA

1 Comments:

Anonymous Watashi said...

hay naku...pose kung pose ito!!! nawawarla si watashi!!! hoy lolo, sana nagtie at suit ka sana para totoo ang launching!! sori wala ako jan nung launching mo peropromise mo na padalhan mo ako ng copy dito ay mag market tayo dityo ng album mo pero hingi kamuna ng rights sa toni co company para maayos ang busines ever... ingat ka and congratulations.... taray!!! habang hair!!! i love you.

4:37 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home